home

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง วิศวกรโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 07 มี.ค. 2562 15:30

logo
สทช.ที่ 11 (สฎ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 15 ก.พ. 2562 10:30

logo
สทช.11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลาสถานที่

วันที่ : 23 ม.ค. 2562 15:30

logo
สทช.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 20 ธ.ค. 2561 12:45

logo
ทช. 4.0 ยกเลิกการใช้สำเนาติดต่อราชการ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองประจำเดิอน กันยายน 2561

วันที่ : 29 ต.ค. 2561 11:30

logo
การเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ : 20 เม.ย. 2561 10:00

เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 11:30

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.นายช่างไฟฟ้า สทช.11 (สฎ.)

วันที่ : 07 ก.ย. 2560 14:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 13:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home