home

logo
การเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ : 20 เม.ย. 2561 10:00

เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

วันที่ : 14 ก.พ. 2561 11:30

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.นายช่างไฟฟ้า สทช.11 (สฎ.)

วันที่ : 07 ก.ย. 2560 14:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 13:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 31 ก.ค. 2560 22:45

logo
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 13 ก.ค. 2560 14:45

สทช.11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นายช่างไฟฟ้า)

วันที่ : 06 ก.ค. 2560 12:30

logo
สทช.11 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 09:45

logo
สทช.11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

วันที่ : 24 มิ.ย. 2559 10:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 01 มิ.ย. 2559 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home