Menu
home
>>
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทระนอง สทช.ที่ 11 (สฎ.)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบท ระนอง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ขทช.ระนอง และเยี่ยมชมภายในบริเวณแขวงทางหลวงชนบทระนอง โดยมีนายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ระนอง นายวิวัฒน์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ สทช.ที่ 11 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทระนองให้การต้อนรับ

5พย641      

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content