Menu
home
>>
สทช.11 ดำเนินการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
สทช.11ตรวจคัดกรอง20เมย65

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ให้สวมหน้ากาก ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการทุกคนและทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สทช.11ตรวจคัดกรอง20เมย65

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content