Menu
home
>>
สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างโยธา (สัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงาน)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมทางหลวงชนบท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างโยธา (สัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงาน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ลจด.นายช่างโยธา

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content